IMG_5893.JPG
ANNOUNCEMENT

                         


Lieve eerstejaars,  

Wie zijn wij?
Graag willen wij ons via deze weg aan jullie voorstellen. Wij zijn Synkratos, de studievereniging voor studenten Archeologie en Oudheidwetenschappen.  

Wat is een studievereniging?
Een studievereniging is een vereniging speciaal gericht op de studie. Hier komen mensen van dezelfde studie samen voor allerlei leuke activiteiten, zowel studie gerelateerd als niet-studie gerelateerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan borrels, museumbezoeken en de jaarlijkse buitenlandse reis. Een studievereniging is niet hetzelfde als een studentenvereniging. Wij doen niet aan enge ontgroeningen of rare verplichtingen. Alles is vrijblijvend (maar wel gezellig!). 

Wat doen wij?
Wij als studievereniging organiseren allerlei soorten activiteiten. Eens in de twee weken doen we een borrel in het centrum van Amsterdam, maar we organiseren ook uitstapjes zoals het eerstejaarsweekend en de buitenlandse reis, waarbij we een paar dagen doorbrengen op een mooie bestemming die ook nog oudheid gerelateerd is. Zo zijn we de afgelopen jaren op Kreta en in Pompeji geweest. Verder organiseren we ook studio gerelateerde activiteiten zoals museumbezoekjes en lezingen. Denk bij de musea aan het Allard Pierson museum in Amsterdam of het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Daarnaast zijn er nog koepelactiviteiten die samen worden georganiseerd met Laverna, de studievereniging voor Klassieke talen. 

Waarom lid worden?
Lid worden van Synkratos is een leuke manier om in contact te komen met niet alleen mensen van je eigen jaar, maar ook van de oudere jaarlagen. Bij hen kun je bijvoorbeeld ook terecht met vragen over allerlei studie- en niet studio gerelateerde zaken. Zo leer je je studiegenootjes bovendien ook kennen buiten de collegezaal. Het is vooral een plek voor gezelligheid en om nieuwe vrienden te maken. 
Mocht dit alles je nog niet genoeg aanspreken; het bespaart je ook nog geld, want met een lidmaatschap van Synkratos krijg je korting op je studieboeken. Kortom: redenen genoeg! 

Hoe kun je lid worden?
Als het je leuk lijkt om bij ons lid te worden of heb je nog vragen voor ons kun je een mailtje te sturen naar: synkratos.fgw@vu.nl Een lidmaatschap kost 10 euro voor eerstejaars, en je krijgt er een heleboel voor terug! 

Introductieactiviteit
Ten slotte willen we jullie graag uitnodigen voor de introductieactiviteit aan het eind van jullie derde studieweek. Op donderdag 17 september zal er een een borrel plaatsvinden. Dit alles is natuurlijk wel afhankelijk van de regels omtrent het coronavirus. 

Groetjes en we hopen jullie snel te zien, 
Het bestuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dear first-year students, 

Who are we?
We would like to introduce ourselves to you: We are Synkratos, the study association for students Archaeology and Ancient Studies. 

What is the study association?
A study association is an association especially aimed at study-related activities. Here, people of the same disciplines come together for all kinds of fun events, such as having drinks, visiting museum expositions and a yearly trip abroad. There is no weird introduction ritual to become a member. Nothing is mandatory, it’s all fun!  

What do we do?
As a study association, we organise all kinds of activities. Once every two weeks, we have drinks in the centre of Amsterdam, but we also do trips such as the first year weekend and the trip abroad, where we spend a few days at a beautiful destination that is also related to antiquity. In recent years, we have been visiting Crete and Pompeii. There are also study-related activities such as museum visits and lectures. For example, museum tours in the Allard Pierson Museum in Amsterdam or the National Museum of Antiquities in Leiden. We also organise events together with Laverna, the study association for Classical languages. 

Why become a member?
Becoming a member of Synkratos is a fun way to get in touch with not only people from the first year but both bachelor and master students. You can contact them with study-related questions, ask for advice on all topics, or just have a friendly chat. This way, you can get to know your fellow students outside of the lecture hall. The association is above all a place for socialising and making new friends. If all this doesn't appeal to you enough; it also saves you money, because with a membership of Synkratos you can get a discount on your study books. In short: reasons enough to become a member! 

How to become a member
If you would like to join us, or if you have any questions, you can send an email to: synkratos.fgw@vu.nl A membership costs 10 euros for first-year students, and you get a lot in return! 

Introductory activity
Finally, we would like to invite you to the introductory activity at the end of your first study week. On Thursday 17th of September, there will be an borrel, occasion for drinks. This schedule does, of course, depend on the rules around the Covid-19 virus. 

Kind regards and hopefully see you soon, 
The board

393e6c1dbf1d3b06fab593840796bf7c.jpg